Reglementen en voorwaarden

Reglementen en voorwaarden Lesley Verwoord Personal Training Projects, Mercurion 5, 6903 PX Zevenaar. KvK nr. 09187346. BTW nr. NL163152226B01.

 1. Overeenkomst en facturatie
  a. Een overeenkomst komt tot stand door het invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier bij een van de personal trainers. Facturatie is in het vooruit en de betaling geschied binnen 14 dagen van factuurdatum. b. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 16, 24 of 48 trainingssessies. Deze worden aangegeven bij de overeenkomst en wordt na de afgesproken periode automatisch beëindigd. Er is geen sprake van een stilzwijgende verlenging of opzegtermijn.
  Continuering van trainingssessies onder dezelfde overeenkomst kan door nogmaals mondeling 16, 24 of 48 sessies, of anders overeengekomen – te verlengen bij de personal trainer. Een vervolg factuur zal volgen en alle voorwaarden zullen verlengd worden zolang er trainingssessies worden afgenomen.
  c. Iedere overeenkomst is persoonsgebonden; een lidmaatschap, training en/of coaching sessie is niet overdraagbaar aan een andere persoon.
 2. Afspraken/trainingen en afwezigheid
  a. Alle trainingen zijn op afspraak. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen van trainingen. Dit doe je samen met jouw personal trainer.
  b. Discipline vinden we belangrijk. Mocht je een afspraak niet kunnen nakomen, dan mag deze tot 24 uur op werkdagen binnen kantooruren voorafgaand aan de afspraak verplaatst worden. Deze training wordt dan in dezelfde week ingehaald. c. Indien je binnen 24 uur op werkdagen binnen kantooruren voorafgaand aan de afspraak afzegt, wordt dit beschouwd als een afgewerkte training die niet meer ingehaald kan worden. De personal trainer zal deze afspraak afboeken als een genoten sessie.
  d. Genoten trainingssessies worden door de personal trainer bijgehouden en zijn altijd inzichtelijk voor de klant.
  e. Bij kleine blessures (bijv. een verstuikte enkel, stijve nek of verrekte pols), gaan trainingen gewoon door, uiteraard in aangepaste vorm.
  f. Bij zware blessures of een ernstige ziekte, neem je contact op met je personal trainer. De trainingssessies worden opgeschort tot nader overleg. Hiervoor is geen doktersverklaring nodig.
 3. Annuleren en tussentijds opzeggen
  a. Indien je nog niet bent begonnen aan de trainingen en of coaching sessies en er nog geen 14 dagen zijn verstreken sinds het afsluiten van de overeenkomst, heb je het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekende brief, gericht aan de Lesley Verwoord Personal Training Projects te ontbinden. Je bent dan een vergoeding verschuldigd in verband met de intake die is uitgevoerd en administratiekosten ter hoogte van 3 sessies volgens de sessieprijs in de afgesloten overeenkomst.

b. Tussentijds opzeggen en restitutie van de nog niet genoten sessies is in principe niet mogelijk. Slechts in zeer bijzondere situaties kan Lesley Verwoord Personal Training Projects besluiten een tussentijdse opzegging te accepteren; dit is uitsluitend ter beoordeling van Lesley Verwoord persoonlijk.

4. Beëindiging door Lesley Verwoord Personal Training Projects
De personal trainer behoudt zich het recht bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van deze voorwaarden of de door een coach gegeven instructies of bij anderszins onaanvaardbaar gedrag, e.e.a. ter uitsluitende beoordeling door de personal trainer zelf, een klant de toegang tot de trainingslocatie te ontzeggen en de overeenkomst te beëindigen. Ook in die situatie geldt het bepaalde in artikel 3 lid b.

5. Resultaatgarantie
a. We streven ernaar om samen met jou haalbare doelen te stellen. Als klant blijf je echter zelf verantwoordelijk om deze doelen te behalen; de personal trainer kan jou enkel begeleiden in het realiseren van deze doelen. Lesley Verwoord Personal Training Projects is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor niet behaalde doelen.

6. Schade/aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van iedere sport kan risico’s met zich meebrengen. De personal trainer bespreekt van tevoren de te volgen trainingen en oefeningen. Deelname aan de training is vrijwillig en op eigen risico. Lesley Verwoord Personal Training Projects kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel, blessure of ongeval van welke aard dan ook, ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan een trainingssessie op welke afgesproken locatie dan ook. Dit geld tevens voor blessures bij oefeningen die thuis gedaan worden of die door het materiaal dat thuis gebruikt wordt, ontstaan. Ook al is dat op advies van de personal trainer geweest.

b. Lesley Verwoord Personal Training Projects verwacht dat je voldoende gezond bent om de trainingen te kunnen volgen. Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele medische toestemming om te gaan sporten of daarbuiten. Lesley Verwoord Personal Training Projects voert daar geen controle op uit en gaat bij verschijnen op een training uit van een goede gezondheid.

c. Lesley Verwoord Personal Training Projects treft geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van jouw persoonlijke eigendommen die je meebrengt naar de trainingslocatie.

Persoonsgegevens
a. Lesley Verwoord Personal Training Projects respecteert jouw privacy en wij zorgen er dan ook voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)